หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังไทรมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ใน วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะค่ะ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามตำแหน่งงาน [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
สถิติการให้บริการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)  
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439