หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ยินดีต้อนรับ
 
 
 


นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายก อบต.วังไทร
 
 


นายสุวิทย์ พุ่มฉัตร
รองนายก อบต.วังไทร


นายเหล็กเพชร กันยาวงค์
รองนายก อบต.วังไทร
 
 


นายสงัด เกษแก้ว
เลขานุการนายก อบต.วังไทร
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439