หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไทร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ยินดีต้อนรับ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 93.1 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 58,187.5 ไร่
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 10,458 คน แยกเป็น

ชาย  5,148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.23

หญิง 5,310 คน คิดเป็นร้อยละ 50.77
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,877 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 112.33 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  
 
 
 
จากการที่ตำบลวังไทรตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ ทำให้ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งบางหมู่บ้านสามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง และบางพื้นที่เป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การทำไร่ เช่น ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด และยางพารา นอกจากนั้นก็ประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้าง
 
สภาพพื้นที่มีทั้งที่เป็นราบลุ่ม ซึ่งมีคลองวังไทรไหลผ่าน และพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูง ติดเขตอำเภอคลองลาน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   วังไทร 301 294 595 198  
2   วังไทร 653 665 1,318 558
  3   สามเรือน 315 305 620 206  
4   ไร่ 500 538 1,038 408
  5   หนองแห้ว 123 128 251 100  
6   กระโดนเตี้ย 349 363 712 308
  7   ทุ่งมน 163 188 351 185  
8   หนองเม่น 257 250 507 168
  9   หนองทองหล่อ 599 611 1,210 370  
10   ทรัพย์มะนาว 368 390 758 258
  11   อ่างทอง 429 472 901 297  
12   หนองบอน 272 258 530 230
  13   ช้างคับ 327 338 665 248  
14   มอหินเพิง 242 258 500 165
  15   ทุ่งแก้ว 250 252 502 178  
    รวม 5,148 5,310 10,458 3,877
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-1702