หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังไทรมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ใน วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.73-040 สายกลุ่มหลังโรงเรียนอ่างทอง เชื่อมหนองไม้แก่น หมู่ที่ 11, 12 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.73-006 สายหนองบอน-บ้านสามเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลวังไทร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,425 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.73-006 สายหนองบอน-บ้านสามเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลวังไทร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,425 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.73-006 สายหนองบอน-บ้านสามเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลวังไทร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,425 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.73-040 สายกลุ่มหลังโรงเรียนอ่างทอง เชื่อมหนองไม้แก่น หมู่ที่ 11, 12 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0004 และ 417-61-0005 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาขุดกลบคันทางข้าม,และขุดปรับแต่งซ่อมแซมคันทาง,หรือผิวจราจรทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 โดยการจ้างเหมารถขุด(แบล็คโฮว์) เป็นรายชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0006 ยี่ห้อ RICOH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 สำหรับโรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ (เพิ่มเติม) [ 4 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการอาสากู้ชีพ ตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 48
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439