หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ประกาศ ผอ.กกต.อบต.วังไทร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร และนายกองค์การบริหาส่วนตำบลวังไทร ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10,13,14 ตำบลวังไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0005 เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์มะนาว ประจำเดือนตุลาคม ระหว่างวันที่ 1 - 29 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (เพิ่มเติม) สำหรับโรงเรียนบ้านสามเรือน จำนวน 2 คน [ 3 พ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (เพิ่มเติม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ จำนวน 2 คน [ 3 พ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (เพิ่มเติม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลวังไทร จำนวน 2 คน [ 3 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 67
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668