หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
รณรงค์ หยุดการเผา เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครี่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่วังไทร จำนวน 35 คน ช่วงประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเรือน จำนวน 19 คน ช่วงประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์มะนาว จำนวน 29 คน ช่วงประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ จำนวน 28 คน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านช้างคับ จำนวน 79 คน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลวังไทร จำนวน 206 คน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านอ่างทองราษฎร์วิทยา จำนวน 58 คน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 83
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668