หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ยินดีต้อนรับ
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ไทรงาม   จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 1 ธ.ค. 2563
อบต.นครชุม   จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
ทต.คลองลานพัฒนา   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
ทต.ประชาสุขสันต์   โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) 30 พ.ย. 2563
อบต.นครชุม   จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.นครชุม   จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที รสจืดขนาด 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2/2563 30 พ.ย. 2563
อบต.คลองแม่ลาย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง กพ.ถ.29-011 แยก ทล.1117 คลองละแวก-สันติสุข หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2563
อบต.คลองแม่ลาย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง กพ.ถ.29-011 แยก ทล.1117 คลองละแวก-สันติสุข หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2563
ทต.ขาณุวรลักษบุรี   ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2563
ทต.ประชาสุขสันต์   ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 473
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439