หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังไทรมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ใน วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะค่ะ
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ปางตาไว   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.หนองหลวง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.ปางตาไว   จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งรางครอบท่อ จำนวน 1 รายการ(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.ปางตาไว   จ้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ช่วย หมู่ที่ 5 บ้านตากฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.หนองหลวง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 2564
อบต.ปางตาไว   ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 2564
อบต.หนองหลวง   จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบการจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 2564
อบต.ปางตาไว   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 2564
อบต.หนองหลวง   จ้างโครงการร้องทุกข์ขุดลอกคลอง เริ่มจากที่นานางจรูญ ยุภาครบุรี ถึงบริเวณที่นานายเสน่ห์ มะลิพรม หมู่ที่ ๙ บ้านทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2564
ทต.ไทรงาม   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 574
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439