หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wangsai.go.th/orgc... โครงสร้าง
1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
2. เข้าเมนู ข้อมูลหน่วยงาน
3. เข้าเมนู โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wangsai.go.th/boar... https://www.wangsai.go.th/staf... 1. ข้อมูลผู้บริหาร
1.1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
1.2. เข้าเมนู บุคลากร
1.3. เข้าเมนู ผู้บริหาร

2. ข้อมูลข้าราชการฝ่ายประจำ(หัวหน้าส่วนราชการ)
2.1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
2.2. เข้าเมนู บุคลากร
2.3. เข้าเมนู หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.wangsai.go.th/proj... https://www.wangsai.go.th/proj... https://www.wangsai.go.th/duty... 1. อำนาจหน้าที่
1.1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
1.2. เข้าเมนู ข้อมูลหน่วยงาน
1.3. เข้าเมนู อำนาจหน้าที่
1.4 เข้าเมนู อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ลงวัน 7 ธันวาคม 2565

2. บทบาทหน้าที่
2.1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
2.2. เข้าเมนู ข้อมูลหน่วยงาน
2.3. เข้าเมนู บทบาทหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.wangsai.go.th/proj... https://www.wangsai.go.th/proj... แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
2. เข้าเมนู แผน
3. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น
4. เข้าเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร พ.ศ.2566 - 2570 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wangsai.go.th/cont... ข้อมูลการติดต่อ
1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
2. เข้าเมนู ข้อมูลหน่วยงาน
3. เข้าเมนู ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.wangsai.go.th/law.... https://www.wangsai.go.th/law_... https://www.wangsai.go.th/proj... https://www.wangsai.go.th/proj... กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติ
1.1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
1.2. เข้าเมนู ระเบียบ
1.3. เข้าเมนู พรบ./พรก.

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
2.1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
2.2. เข้าเมนู ระเบียบ
2.3. เข้าเมนู ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

3. คำสั่ง อบต.วังไทร
3.1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
3.2. เข้าเมนู ระเบียบ
3.3. เข้าเมนู คำสั่ง

4. ประกาศ อบต.วังไทร
4.1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
4.2. เข้าเมนู ระเบียบ
4.3. เข้าเมนู ประกาศ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wangsai.go.th/news... ข่าวประชาสัมพันธ์
1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
2. เข้าเมนู ข่าวสาร
3. เข้าเมนู ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.wangsai.go.th/webb... https://www.wangsai.go.th/proj... 1. Q&A กระดานสนทนา
1.1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
1.2. เข้าเมนู บริการประชาชน
1.3. เข้าเมนู กระดานสนทนา
หรือเข้าเว็บ www.wangsai.go.th แล้วเลื่อนลงมาจะมีหัวข้อสนทนาในตำบล (อยู่ด้านล่างของหัวข้อสถานที่สำคัญในตำบล และหัวข้อผลิตภัณฑ์ในตำบล) (อยู่ด้านบนหัวข้อ ข่าวสารจาก สถ.จ. และหนังสือสั่งการ สถ.)

2. Q&A คำถามที่พบบ่อย
2.1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
2.2. เข้าเมนู บริการประชาชน
2.3. เข้าเมนู คำถามที่พบบ่อย
o9 Social Network https://www.wangsai.go.th/home https://www.facebook.com/peopl... 1.เว็บไซต์ อบต.วังไทร
1.1 เข้าที่ www.wangsai.go.th

2.เฟสบุ๊ค อบต.วังไทร
2.1 เข้าที่ www.wangsai.go.th
2.2 เมนูเฟสบุ๊คจะอยู่ด้านมุมขวาบน โดยจะแสดงเป็นปุ่มป๊อปอัพ
2.3 หากต้องการเข้าไปที่เฟสบุ๊ค ให้กดคำว่า click
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.wangsai.go.th/webs... นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. เข้าเว็บ www.wangsai.go.th
2. เลื่อนลงด้านล่างสุด
3. เมนูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ข้างคำว่าแผนผังเว็บไซต์
 
  (1)     2      3      4      5