หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
รณรงค์ หยุดการเผา เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
 
 
 


นายจักรพันธ์ แก้วสะแสน
กำนันตำบลวังไทร
 
 


นายธีระยุทธิ์ ทองจิตติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายเกษ ระวังภัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายบำรุง ทองเลี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายเสถียร เขมรักสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายสนิท พร้อมไธสงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายมานพ โยธาธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายมนตรี ศิลาจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายสาโรจน์ เสาวมาลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายวินัย ภักสุวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668