หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ยินดีต้อนรับ
 
 
 


นายชัชวาลย์ มั่นเขตวิทย์
ประธานสภา อบต.
 


นางนิลาวรรณ สุระดม
รองประธานสภา อบต.


สิบตำรวจเอกทองปาน โตอ่อน
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นางพิศมัย เหล่าประชา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางสาวรัตนา อยู่สุ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายเวท สุทธิพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายชวลิด โพธิ์พฤกษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายปรามาส ชื่นชอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายประจบ จัตตุสอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439