หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ประกาศ ผอ.กกต.อบต.วังไทร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร และนายกองค์การบริหาส่วนตำบลวังไทร ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ
 
 
 


-
ประธานสภา อบต.
 


-
รองประธานสภา อบต.


-
เลขานุการสภา อบต.
 
 


-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668