หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ยินดีต้อนรับ
 
  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา 14.27 น. โดย คุณ ฉัตรฤดี จักรใจวงค์

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439