หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ยินดีต้อนรับ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
 

              องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  ได้มีการจัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
              โดยนางสุนันทา สุขสาสุณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  ได้มอบหมายให้นายเหล็กเพชร       กันยาวงค์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนางชุษณาพร  ประเสริฐพงษ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  นางสาวสุนัทวรรณ  สุวรรณรินทร์  นักวิชาการสาธารณสุข และคณะปศุสัตว์อำเภอคลองขลุง  มาเป็นวิทยกรให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิก  อบต. อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลวังไทร เกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน และสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย การระบาดในคนและสัตว์ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการฉีดวัคซีน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 11.35 น. โดย คุณ สุมนา ไผ่บง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439