หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ยินดีต้อนรับ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังไทร  
 

            องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ครั้งที่ 2/2563 ขึ้น ในวันที่  20 กุมภาพันธ์  2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน/โครงการที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 จากกองทุนฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ สรุป และรายงานการเงินไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ  2563  เพื่อการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลวังไทร   พร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สูงอายุทดแทนผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
             โดยนางสุนันทา  สุขสาสุณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 13.53 น. โดย คุณ สุมนา ไผ่บง

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439