หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ยินดีต้อนรับ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วินัย ของผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

       เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วินัย ของผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
        โดยมี นางสุนันทา   สุขสาสุณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ สนิทชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  วินัย การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และการสร้างจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 10.56 น. โดย คุณ สุมนา ไผ่บง

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439