หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ยินดีต้อนรับ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  
 

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
           โดยนางสุนันทา สุขสาสุณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  ได้มอบหมายให้นายเหล็กเพชร  กันยาวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ได้รับเกียรติจาก นางกนกพร  ตาวตา นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร
นางสาวสงกรานต์   บุญขนาน   นักทรัพยากรบุคคล ชก. สำนักปลัด อบต.วังไทร  และนางชมพูนุช  อุ่มอ่อง ครู กศน.ตำบลวังไทร   มาเป็นวิทยากรให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) พร้อมฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จากการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 08.41 น. โดย คุณ สุมนา ไผ่บง

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439