หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ยินดีต้อนรับ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
18 มีนาคม 2563 วันท้องถิ่นไทย ร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
 

          เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖2  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้จัดกิจกรรมการรณงค์ร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
          โดยการนำของนางสุนันทา  สุขสาสุณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง    
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  ร่วมใจรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและแผนผับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวังไทร เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 09.54 น. โดย คุณ สุมนา ไผ่บง

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439