หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ยินดีต้อนรับ
 
 

 
ช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
 

ช่องทางการรับแจ้งเหตุเพื่อเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตรายและระบาดต่อเนื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 09.42 น. โดย คุณ สุมนา ไผ่บง

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439