หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ยินดีต้อนรับ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  
 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่ตำบลวังไทร เป็นผลทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังไทร จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านทรัพย์มะนาว หมู่ที่ 10  บ้านช้างคับ หมู่ที่ 13 และบ้านมอหินเพิง หมู่ที่ 14 ได้รับผลกระทบ บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย โดย นางสุนันทา  สุขสาสุณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยดังกล่าว และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร โดย นางสุนันทา  สุขสาสุณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้มอบเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยดังกล่าว จำนวน 49 ราย และได้รับเกียรติจากนายวัลลภ หรั่งเพชร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอคลองขลุง มาเป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้จำนวน 53 ราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 10.45 น. โดย คุณ สุมนา ไผ่บง

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439