หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
 

           วันที่ 7  สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ขึ้น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
            โดยนางสุนันทา   สุขสาสุณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีมีผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในด้านต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สันติ  อภัยราช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต” และ”หลักการปฏิบัติตนเพื่อปรับให้เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์” สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2563 เวลา 14.08 น. โดย คุณ สุมนา ไผ่บง

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439