หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังไทรมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ใน วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะค่ะ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมชี้แจ้งโครงการลดปัจจัยการเกิดโรคไข้เลือดออกฯ  
 

       วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการลดปัจจัยการเกิดโรคไข้เลือดออกฯ
        นางสุนันทา  สุขสาสุณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร เป็นประธานในการประชุม และได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการลดปัจจัยการเกิดโรคไข้เลือดออกฯ แก่ อสม. ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลวังไทร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสายพิณ รุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลวังไทรให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 11.13 น. โดย คุณ สุมนา ไผ่บง

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439