หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังไทรมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ใน วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะค่ะ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังไทร  
 

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.30 น. &ndash; 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทรกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้รับการตรวจประเมินกองทุนฯจากคณะกรรมการประเมินโดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ซึ่ง นายนิคม สุกใส สาธารณสุขอำเภอ  นางหทัยชนก  เศรษฐีธัญญาหาร ท้องถิ่นอำเภอคลองขลุง  นายประทีป  บดีรัฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  นายสมโภช  เพ็งใจงาม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  นางอาทิน  คำซาว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และนางสาวสุกัญญา  พงศ์ประภาอำไพ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มาตรวจประเมินและแนะนำการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
           โดยนางสุนันทา  สุขสาสุณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร พร้อมด้วย ส.ต.อ.ทองปาน  โตอ่อน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุน และนางสาวนิภาพร  อยู่สุ่ม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานกองทุนฯ   ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร โดยนางกนกพร  หาญคำภา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทรให้คณะกรรมการประเมิน ที่มาติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำปี 2563 ทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 11.29 น. โดย คุณ สุมนา ไผ่บง

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439