หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังไทรมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ใน วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะค่ะ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการลดปัจจัยการเกิดโรคไข้เลือดออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะ ในพื้นที่ตำบลวัง รุ่นที่ 3  
 

        องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้จัดทำโครงการลดปัจจัยการเกิดโรคไข้เลือดออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะในพื้นที่ตำบล   วังไทร  รุ่นที่ 2  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  เวลา 08.00 น.- 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเม่น ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง   จังหวัดกำแพงเพชร ขึ้น
          นางสุนันทา  สุขสาสุณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี ส.ต.อ.ทองปาน โตอ่อน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางสาวนิภาพร  อยู่สุ่ม  หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางกนกพร หาญคำภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวชลิดา แก้วนอ               เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสายพิณ รุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และแจ้งกลับข้อมูลสถิติและสถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลวังไทร การควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ และได้รับเกียรติจากนางชมพูนุช   อุ่มออง             ครู กศน.ตำบลวังไทร  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะฯ ประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 16.22 น. โดย คุณ สุมนา ไผ่บง

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439