หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังไทรให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุด้วยคะ หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้นะคะสำหรับท่านที่เกิด ก่อน 2ก.ย.2505 คะ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน อบต.วังไทร (อบรมเชิงปฏิบัติการ)  
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทรได้จัดทำโครงการรักน้ำ  รักป่า  รักษาแผ่นดิน อบต.วังไทร  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  
           โดยนางสุนันทา  สุขสาสุณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้มอบหมายให้นายเหล็กเพชร  กันยาวงศ์ ประธานในพิธี  เปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร  อยู่สุ่ม  หัวหน้าสำนักปลัด และนางกนกพร  หาญคำภา นักวิชาการสาธารณสุข  ได้รับเกียรติจากนางชมพูนุช    อุ่มอ่อง  ครู กศน.ตำบลวังไทร   มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผลกระทบ หลักการป้องกันมลพิษทางน้ำ การจัดการน้ำเสียในชุมชน การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า และสาธิตการทำก้อนจุลินทรีย์ (ME Ball) เพื่อนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 16.04 น. โดย คุณ ปริญญา ภิญโญยิ่ง

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439