หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังไทรให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุด้วยคะ หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้นะคะสำหรับท่านที่เกิด ก่อน 2ก.ย.2505 คะ
 
 

 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จะมี รถ Mobile พาณิชย์... ลดราคา ! ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัด  
 

....แจ้งประสานผู้นำ..เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ประชนในพื้นที่ทราบ..
ด้วย อบต.ได้รับการประสานงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ว่า จะมีรถ Mobile พาณิชย์... ลดราคา ! ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดกำแพงเพชรนำสินค้า อุปโภค-บริโภค ราคาถูกมาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังไทร ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 จำนวน  4 จุด ดังนี้
ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 ณ วัดบ้านหนองทองหล่อ หมู่ที่ 9 ตำบลวังไทร
จุดที่ 2 ณ บริเวณตลาดนัดบ้านกระโดนเตี้ยหมู่ที่ 6
         บ้านกระโดนเตี้ย
ช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13.00 น. จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 ณ บริเวณลานกีฬาหมู่บ้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         บ้านทรัพย์มะนาว หมู่ที่ 10 ตำบลวังไทร
จุดที่ 2 ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าที่ทำการองค์การบริหาร
         ส่วนตำบลวังไทร หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2564 เวลา 16.30 น. โดย คุณ เพ็ญพักตร์ พุ่มฉัตร

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439