หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังไทรให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุด้วยคะ หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้นะคะสำหรับท่านที่เกิด ก่อน 2ก.ย.2505 คะ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
 

                  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud  Meetings ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนบริหารจัดการกองทุนฯ การสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนฯ  การดำเนินงานกองทุนฯ หลักการเขียน/ฝึกเขียนโครงการกองทุนฯ และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับกองทุนของตนเอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 13.08 น. โดย คุณ ปริญญา ภิญโญยิ่ง

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439