หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังไทรให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุด้วยคะ หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้นะคะสำหรับท่านที่เกิด ก่อน 2ก.ย.2505 คะ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารภัยแก่ประชาชน  
 

           วันที่ 17 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชนขึ้น  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
           โดยนางสุนันทา  สุขสาสุณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และได้รับเกียรติจาก  จ่าอากาศตรีอุทัยทิตย์         ดงบัง  นักป้องกันฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา  นายวิสูตร   พูลสาวิจิตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ สังกัดเทศบาลทุ่งทราย  นายวิวัฒน์    ทาระเลิศ      
เจ้าพนักงานป้องกันฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง  นายธีระศักดิ์   อมรักษ์  เจ้าพนักงานป้องกันฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด และนายสำเริง  หลานป้อง  มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การป้องการอัคคีภัย และการซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัย  เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2564 เวลา 17.20 น. โดย คุณ เพ็ญพักตร์ พุ่มฉัตร

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/28

ลำดับภาพที่ 2/28

ลำดับภาพที่ 3/28

ลำดับภาพที่ 4/28

ลำดับภาพที่ 5/28

ลำดับภาพที่ 6/28

ลำดับภาพที่ 7/28

ลำดับภาพที่ 8/28

ลำดับภาพที่ 9/28

ลำดับภาพที่ 10/28

ลำดับภาพที่ 11/28

ลำดับภาพที่ 12/28

ลำดับภาพที่ 13/28

ลำดับภาพที่ 14/28

ลำดับภาพที่ 15/28

ลำดับภาพที่ 16/28

ลำดับภาพที่ 17/28

ลำดับภาพที่ 18/28

ลำดับภาพที่ 19/28

ลำดับภาพที่ 20/28

ลำดับภาพที่ 21/28

ลำดับภาพที่ 22/28

ลำดับภาพที่ 23/28

ลำดับภาพที่ 24/28

ลำดับภาพที่ 25/28

ลำดับภาพที่ 26/28

ลำดับภาพที่ 27/28

ลำดับภาพที่ 28/28
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439