หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
รณรงค์ หยุดการเผา เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมติดตามผลการเฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่สู้ภัยโควิด 19 ครั้งที่ 4  
 

            วันที่ 28 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้จัดประชุมติดตามผลการเฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่สู้ภัยโควิด 19  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
            นางสาวนิภาพร  อยู่สุ่ม  หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ประธานกรรมการติดตามโครงการ  ได้กล่าวเปิดการประชุมครั้งนี้  และนางกนกพร  หาญคำภา     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการติดตามโครงการ ได้แจ้งประกาศมาตรการป้องกันควบคุมโรคของจังหวัดกำแพงเพชรให้ที่ประชุมทราบ และได้ร่วมกันติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ โดยให้ตัวแทนคณะทำงานในแต่ละพื้นที่ได้รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาในการดำเนินงานในพื้นที่ให้ที่ประชุมได้ทราบและร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้กับคณะทำงานในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2564 เวลา 14.07 น. โดย คุณ เพ็ญพักตร์ พุ่มฉัตร

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668