หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
รณรงค์ หยุดการเผา เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังไทร  
 

         วันที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ครั้งที่ 4/2564 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
         โดยส.ต.อ.ทองปาน  โตอ่อน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปและรายงานการเงิน ของปีงบประมาณ 2564 พิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  อบต.วังไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2564 เวลา 14.55 น. โดย คุณ เพ็ญพักตร์ พุ่มฉัตร

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668