หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังไทรให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุด้วยคะ หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้นะคะสำหรับท่านที่เกิด ก่อน 2ก.ย.2505 คะ
 
 
 
  กลุ่มเย็บกระเป๋า บ้านอ่างทอง
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้าน บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังไทร
จำนวนผู้เข้าชม : 7 ท่าน


 
  กลุ่มทอเสื่อ บ้านอ่างทอง
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านอ่างทอง หมู่ 11 ตำบลวังไทร
จำนวนผู้เข้าชม : 566 ท่าน


 
  กลุ่มทอผ้า บ้านอ่างทอง
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้าน บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังไทร
จำนวนผู้เข้าชม : 470 ท่าน


 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439