หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
รณรงค์ หยุดการเผา เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
 
 
 
  กลุ่มเย็บกระเป๋า บ้านอ่างทอง
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้าน บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังไทร
จำนวนผู้เข้าชม : 49 ท่าน


 
  กลุ่มแกะสลักสบู่
 
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มนักเรียน รร.บ้านช้างคับ ม.13
จำนวนผู้เข้าชม : 24 ท่าน


 
  กลุ่มสตรีตำบลวังไทร
 
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มสตรี ม.2
จำนวนผู้เข้าชม : 54 ท่าน


 
  (1)     2      3   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668