หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังไทรให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุด้วยคะ หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้นะคะสำหรับท่านที่เกิด ก่อน 2ก.ย.2505 คะ
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ดังนั้น เส้นทางในการคมนาคมจะเป็นถนนลูกรังเป็นส่วนใหญ่ ถนนที่ใช้สัญจรสายหลักเป็นถนนลาดยาง คือ ถนนทางหลวงชนบท สายปากดง - ท่าขึ้น (กพ 404) และถนน อบจ.กพ สายวังไทร- คลองขลุง นอกจากนั้นการสัญจรไป - มา ระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439