หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ประกาศ ผอ.กกต.อบต.วังไทร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร และนายกองค์การบริหาส่วนตำบลวังไทร ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ดังนั้น เส้นทางในการคมนาคมจะเป็นถนนลูกรังเป็นส่วนใหญ่ ถนนที่ใช้สัญจรสายหลักเป็นถนนลาดยาง คือ ถนนทางหลวงชนบท สายปากดง - ท่าขึ้น (กพ 404) และถนน อบจ.กพ สายวังไทร- คลองขลุง นอกจากนั้นการสัญจรไป - มา ระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668