หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังไทรให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุด้วยคะ หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้นะคะสำหรับท่านที่เกิด ก่อน 2ก.ย.2505 คะ
 
 
 
คู่มือสำหรับประชาชนสำหรับขุดดิน ถมดิน
แบบฟอร์ม ขอกำลัง อปพร
แบบฟอร์ม คำร้องขอน้ำอุปโภค บริโภค
แบบฟอร์ม คำร้องขอรถกู้ชีพรับส่งผู้ป่วย
แบบฟอร์ม คำร้องขอรถรับศพ
แบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป
แบบฟอร์ม ใบยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ งานป้องกันฯ
แบบฟอร์ม รายชื่อประชาชนผู้ประสบปัญหาภัย
แบบฟอร์ม แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439