หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไทร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังไทร มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเรือน หมู่ที่ 3  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ 4  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทองหล่อ หมู่ที่ 9  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์มะนาว หมู่ที่ 10  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง   ประกอบด้วย

โรงเรียนบ้านสามเรือน หมู่ที่ 3  

โรงเรียนอนุบาลวังไทร หมู่ที่ 4  

โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 6  

โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ หมู่ที่ 9  

โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา หมู่ที่ 11  
โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง   ประกอบด้วย

โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว หมู่ที่ 10  

โรงเรียนบ้านช้างคับ หมู่ที่ 13  
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง  

โรงเรียนวังไทรวิทยาคม หมู่ที่ 2  
ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.) จำนวน 1 แห่ง  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง
  (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลวังไทร) หมู่ที่ 2
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง

รพ.สต.วังไทร หมู่ที่ 2  

รพ.สต.กระโดนเตี้ย หมู่ที่ 6  

รพ.สต.ช้างคับ หมู่ที่ 13  
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
สถานีตำรวจ (ที่พักสายตรวจ) จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์ อปพร. อบต.วังไทร จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 15     หมู่บ้าน              จำนวน    218     คน

รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร         จำนวน     1       คัน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-1702