หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
สิบตำรวจเอกทองปาน โตอ่อน
ปลัด อบต.
โทร : 087-1199339
รองปลัด อบต.
- ว่าง -
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวนิภาพร อยู่สุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 087-5745967
นางสายชล พงศ์ชลฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-9585242
นายวราพงษ์ มั่นใจดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-5893642
นางกนกพร หาญคำภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-9815852
นางลัดดา แพทย์ราช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-5250290