หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบตำรวจเอกทองปาน โตอ่อน
ปลัด อบต.วังไทร


- ว่าง -
รองปลัด อบต.วังไทร
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนิภาพร อยู่สุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสายชล พงศ์ชลฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณรงค์ วงศ์พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวนิภาพร อยู่สุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางกนกพร หาญคำภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม