หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบตำรวจเอกทองปาน โตอ่อน
ปลัด อบต.วังไทร
โทร : 087-1199339


นายชาติณรงค์ สงคำ
รองปลัด อบต.วังไทร
โทร : 096-9780064
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชาติณรงค์ สงคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 096-9780064


นางสาวนิภาพร อยู่สุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-5745967


นางสายชล พงศ์ชลฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-9585242


นายวราพงษ์ มั่นใจดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-5893642


นางกนกพร หาญคำภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-9815852