หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ยินดีต้อนรับ
 
 
 


สิบตำรวจเอกทองปาน โตอ่อน
ปลัด อบต.วังไทร


- ว่าง -
รองปลัด อบต.วังไทร
 
สำนักปลัด
 


นางสาวนิภาพร อยู่สุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวสุมนา ไผ่บง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวสงกรานต์ บุญขนาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุพิชญา เปียชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางลัดดา แพทย์ราช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาววราภรณ์ วงศ์สินนาค
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางกนกพร หาญคำภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439