หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
รณรงค์ หยุดการเผา เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
 
 
 


สิบตำรวจเอกทองปาน โตอ่อน
ปลัด อบต.วังไทร
โทร : 087-1199339


นายชาติณรงค์ สงคำ
รองปลัด อบต.วังไทร
 
สำนักปลัด
 


นางสาวนิภาพร อยู่สุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 087-5745967


นางสาวสงกรานต์ บุญขนาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววราภรณ์ วงศ์สินนาค
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุพิชญา เปียชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายปริญญา ภิญโญยิ่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายอนันต์ ยมนา
นิติกรปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668