หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังไทรมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ใน วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะค่ะ
 
 
 


สิบตำรวจเอกทองปาน โตอ่อน
ปลัด อบต.วังไทร


- ว่าง -
รองปลัด อบต.วังไทร
 
สำนักปลัด
 


นางสาวนิภาพร อยู่สุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวสงกรานต์ บุญขนาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกนกพร หาญคำภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาววราภรณ์ วงศ์สินนาค
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุพิชญา เปียชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายปริญญา ภิญโญยิ่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางลัดดา แพทย์ราช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439