ท่านต้องการให้ อบต.วังไทรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 4 )
23.53%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
11.76%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 1 )
5.88%
การบริการประชาชน ( 5 )
29.41%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 5 )
29.41%