วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
รณรงค์ หยุดการเผา เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
 
 
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการว่างหรือเปล่าครับ
 

        ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการว่างหรือเปล่าครับ

เขียนโดย   คุณ อำนาจ สนธิ์สุพรรณ์

วันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 09.58 น. [ IP : 110.77.210.49 ]  
 

  มีตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่งคะ  มีธุรการสำนักงานปลัด 1 ตำแหน่ง  ธุรการคลัง 1 ตำแหน่ง คะ
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-864668 คะ              

เขียนโดย   คุณ thusjung

วันที่ 28 มิ.ย. 2559 เวลา 13.39 น. [ IP : 125.25.250.235 ]  
 

ขออนุญาตสอบถาม/ทราบข้อมูลครับว่าตำแหน่งรองปลัด อบต.ระดับต้นว่างไหมครับ ถ้าว่างมีความประสงค์รับโอนไหมครับ

เขียนโดย   คุณ นายชเรนทร์ พงษ์เจริญ

วันที่ 7 ก.ค. 2563 เวลา 17.11 น. [ IP : 1.47.106.37 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668