วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ยินดีต้อนรับ
 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง
 

ขอสอบถามตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ว่าหรือไม่ ถ้าว่ารับโอนหรือไม่ ขอบคุณมากครับ

เขียนโดย   คุณ นาย

วันที่ 20 ม.ค. 2566 เวลา 10.52 น. [ IP : 223.207.226.144 ]  
 

ตำแหน่งรองปลัด เป็นตำแหน่งว่าง ซึ่ง อบต.วังไทร ได้รายงานตำแหน่งว่างให้กรมฯ เป็นผู้ดำเนินการสรรหาแล้วคะ

เขียนโดย   คุณ นักทรัพยากรบุคคล

วันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 13.30 น. [ IP : 183.89.210.82 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-1702